Otázka:

Je spisovné precitlivenosť alebo precitlivelosť?

Heslá:

precitlivenosť, precitlivelosť

Odpoveď:

V súčasných kodifikačných príručkách, ako sú Pravidlá slovenského pravopisu a Krátky slovník slovenského jazyka (v elektronickej podobe na slovnik.juls.savba.sk) sa uvádza iba podoba podstatného mena precitlivenosť. V staršom Slovníku slovenského jazyka (1959 – 1968) sa ešte uvádzal dvojtvar precitlivenosť/precitlivelosť, no v súčasnosti odporúčame používať iba podobu precitlivenosť, napr. precitlivenosť na liek.


Otázka z 02. 11. 2009 bola zodpovedaná dňa 02. 11. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu precitlivenosť