Otázka:

Dobry den, v Slovniku cudzich slov (elektronicka podoba na stranke) je uvedene slovne spojenie "laisser faire", pricom kazda relevantna ekonomicka literatura uvadza pre jeho vyznam "laissez faire". Je to neumyselna chyba v slovniku alebo sa myli cela ekonomia?

Heslá:

laisser faire

Odpoveď:

 

 

Slovník cudzích slov (2005), ktorý citujete, uvádza psychologický termín laisser-faire, ktorý definuje ako „voľný, liberalistický spôsob vedenia, výchovy (skupiny alebo jednotlivca)“, a výraz laisser faire, laisser passer ako ekonomický termín s významom „zásada ekonomického liberalizmu požadujúca voľnosť podnikania bez akýchkoľvek zásahov štátu“. Veľký slovník cudzích slov (Šaling – Ivanová-Šalingová – Maníková, 2008) zaznamenáva výraz laisser passer – laisser-faire ako knižný výraz s výkladom významu „nechať, dať (nechajte, dajte) veciam, udalostiam a pod. voľný priechod“ a ekonomický termín laissez-faire, laissez-passer, ktorý definuje ako „zásada klasického liberalizmu vyžadujúca voľnú súťaž v podnikaní a iba s minimálnymi zásahmi štátu“. Veľká ekonomická encyklopédia (2002) zachytáva termín laissez-faire s výkladom „ekonomická doktrína zdôrazňujúca výhody voľnej súťaže opierajúcej sa o súkromné vlastníctvo a úplnú slobodu konania jednotlivca vo všetkých oblastiach ekonomickej aktivity“. Odporúčame používať podobu uvedenú vo Veľkej ekonomickej encyklopédii.

 


Otázka z 22. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 27. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu laisser faire