Otázka:

Je výraz "presklená stena" správny?

Heslá:

presklený

Odpoveď:

V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) nájdete sloveso preskliť s výkladom významu „znova zaskliť“ a s príkladom slovného spojenia preskliť oblok. Presklený oblok je teda oblok, ktorý bol poškodený alebo nevyhovujúci, a tak sa nahradil novým. Význam „opatriť sklom“ vyjadruje sloveso zaskliť a príslušný objekt sa označuje prídavným menom zasklený, prípadne sklený, napr. zasklená veranda, sklené dvere. V spojení so slovom stena možno pripustiť prídavné meno presklený, čiže spojenie presklená stena, ktoré sa dá chápať ako sklená stena prepojujúca, vypĺňajúca určitý priestor.


Otázka z 21. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu presklený