Otázka:

Aké začiatočné písmeno píšeme v odbornom názve rastliny, napr. kosatec nemecký?

Heslá:

veľké písmená v názvoch

Odpoveď:

Odborné názvy rastlín sa v slovenčine píšu s malými začiatočnými písmenami, názov kosatec nemecký ste teda napísali správne. Výnimkou z tohto pravidla sú názvy rastlín, kde je v nezhodnom prívlastku niečie meno, napr. horec Clusiov, ktorý bol pomenovaný podľa botanika C. Clusia. S veľkým začiatočným písmenom sa píšu latinské názvy rastlín, napr. Iris germanica.


Otázka z 21. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 25. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu veľké písmená v názvoch