Otázka:

Sú správne slovesá (vy)googlovať/(vy)gúglovať, (vy)googliť/(vy)gúgliť a spojenia vyhľadať na googli a vyhľadať googlom?

Heslá:

googlovať, vygooglovať, gúglovať, vygúglovať, googliť, gúgliť, skajpovať

Odpoveď:

 

 

V jazykovej praxi sa slová (vy)googlovať/(vy)googliť aj (vy)gúglovať/(vy)gúgliť používajú a považujú sa za hovorové. Lexikograficky zatiaľ neboli spracované, ale sú vytvorené v súlade s jazykovým systémom slovenčiny. To isté platí aj o slovese skypovať a skajpovať. Spojenie (vy)hľadať googlom je však nesprávne, ide o mechanické prevzatie z češtiny.


Otázka z 21. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu googlovať