Otázka:

Je slovo gamba spisovné?

Heslá:

gamba

Odpoveď:

Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke nášho ústavu http://slovniky.korpus.sk. Slovo gamba je uvedené v oboch kodifikačných príručkách, ktorými sú Krátky slovník slovenského jazyka (2003) a Pravidlá slovenského pravopisu (2000). Znamená to, že je spisovné, má však kvalifikátor pejor., teda ide o pejoratívny (hanlivý) výraz, ktorý by sa mal používať iba v hovorovom, neformálnom prejave.

 


Otázka z 21. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu gamba