Otázka:

Je potrebné, aby sme pristúpili k zmene názvu časopisu Požiarnik za názov Hasič? Keďže požiarníci sa v súčasnosti nazývajú hasičmi?

Heslá:

požiarnik, hasič

Odpoveď:
Keďže slovo požiarnik je z jazykového hľadiska správne, nepovažujeme za potrebné nahrádzať ustálený názov časopisu Požiarnik, ktorý vychádza už 86 rokov, novým názvom Hasič. 

Otázka z 02. 02. 2009 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu požiarnik