Otázka:

Ako sa skloňuje meno Delilah?

Heslá:

Delilah

Odpoveď:

Cudzie ženské meno Delilah je nesklonné, ale možno od neho tvoriť privlastňovacie prídavné meno, napr.  Delilahin dom, Delilahina dcéra, Delilahino auto, Delilahini rodičia.


Otázka z 20. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Delilah