Otázka:

Ako má znieť správne slovné pomenovanie 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra - „dvestoročnica“ alebo „dvojstoročnica“?

Heslá:

dvojstoročnica

Odpoveď:

 

 

Dvojsté výročie možno nazvať dvojstoročnica dvestoročnica.

 

 


Otázka z 20. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dvojstoročnica