Otázka:

Ktorý tvar je správny: synchronný alebo synchrónny?

Heslá:

synchrónny

Odpoveď:

V slove synchrónny je dlhá samohláska o. Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke nášho ústavu http://slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 20. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu synchrónny