Otázka:

Správne povieme "v pohraničí" alebo "na pohraničí"?

Heslá:

pohraničie

Odpoveď:

Spájanie slova pohraničie s predložkou na – na pohraničí je podľa všetkého ovplyvnené spojeniami na hranici, na hraniciach. Pri slove pohraničie odporúčame používať väzbu s predložkou v – v pohraničí.


Otázka z 19. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 24. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pohraničie