Otázka:

Je sloveso predať v spojení so slovami správa či informácie spisovné?

Heslá:

predať, odovzdať, dať, doručiť, odovzdať správu, doručovať informácie

Odpoveď:

Sloveso predať má v slovenčine význam „dať niekomu niečo za peniaze” alebo „za peniaze alebo iné výhody zradiť”. V spojení so slovami slovo, správa, informácie sa používajú slovesá odovzdať, dať, doručiť (alebo nedokonavé slovesá odovzdávať, dávať, doručovať).


Otázka z 26. 02. 2009 bola zodpovedaná dňa 02. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu predať