Otázka:

Ktorá formulácia je správna: trocha viac športovať, alebo trochu viac športovať?

Heslá:

trocha, trochu

Odpoveď:

Slová trochatrochu sú synonymá, správne sú teda obe formulácie. 


Otázka z 19. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu trocha