Otázka:

Aký význam má prídavné meno poľovnícky a z akého slova vychádza? Ktoré zo slov je správne - poľovný alebo poľovnícky?

Heslá:

poľovnícky, poľovník, poľovný

Odpoveď:

Prídavné meno poľovnícky je utvorené z podstatného mena poľovník a má význam „vzťahujúci sa na poľovníka, patriaci poľovníkovi, súvisiaci s poľovníkom, resp. poľovníctvom“, napr. poľovnícka puška, poľovnícka trofej, poľovnícky oblek, a prídavné meno poľovný má význam „súvisiaci s poľovaním, týkajúci sa poľovačky, poľovania; používaný alebo vyskytujúci sa pri poľovačke“, napr. poľovný lístok, poľovný pes, poľovný revír, poľovná zbraň, poľovná zver. V terminologickej príručke Slovenské poľovnícke názvoslovie (Príroda: Bratislava 1985) sa uvádzajú spolu s definíciami tieto slovné spojenia: poľovný lístok, poľovný revír, poľovný hospodár, poľovnícka sezóna, poľovnícka stráž. Používanie oboch prídavných mien poľovný poľovnícky v rovnakých spojeniach je spôsobené ich významovou príbuznosťou, pretože ak sa niečo vzťahuje na poľovníka, často sa to týka aj poľovania alebo poľovačky, napr. poľovný pes „pes využívaný pri poľovaní“ a poľovnícky pes „pes poľovníka“. Z jazykového hľadiska sú obe možnosti správne a v takýchto prípadoch sa odporúča uprednostniť to prídavné meno, ktoré je v daných spojeniach ustálené. 


Otázka z 17. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu poľovnícky