Otázka:

Je správny názov článku "Pohľad o 45 rokov dozadu" ?

Heslá:

dozadu

Odpoveď:

V slovenčine sa príslovkou dozadu pomenúva smer, napríklad otočiť sa dozadu, cúvať dozadu, obzerať sa dozadu – t. j. za seba. Časový význam „do minulosti“ sa v slovenčine vyjadruje príslovkou späť, napríklad vrátiť sa o rok späť alebo obzrieť sa späť (v čase). Spojenie pohľad o 45 rokov dozadu nezodpovedá spisovnej slovenčine, treba ho nahradiť buď spojením pohľad o 45 rokov späť, alebo lepšie obzretie po 45 (štyridsiatich piatich) rokoch.


Otázka z 19. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dozadu