Otázka:

Ako sa správne píšu pred menom dva rovnaké akademické tituly? Je správne použiť formu Mgr. et Mgr. Meno Priezvisko, respektíve Mgr. & Mgr. Meno Priezvisko?

Heslá:

dva rovnaké tituly

Odpoveď:

Otázka, s ktorou sa na nás obraciate, nie je jazykového charakteru, tieto záležitosti spadajú do kompetencie Ministerstva školstva SR. Na internetových stránkach niektorých vysokých škôl je sprístupnené metodické usmernenieo používaní akademických titulov, čestných titulov a označení funkcií vysokoškolských učiteľov. V bode 1. sa uvádza, že v prípade absolvovania 2. stupňa vysokoškolského štúdia na dvoch vysokých školách sa nepoužívajú dva rovnaké akademické tituly. To znamená, že ak niekto získal titul Mgr. na dvoch vysokých školách, pred menom si má uvádzať iba jeden titul Mgr., napr. Mgr. Jozef Tichý.


Otázka z 19. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dva rovnaké tituly