Otázka:

Ako sa tvorí privlastňovacie prídavné meno od cudzieho priezviska Tutte (vyslovuje sa tat); je správne Tutteho veta alebo Tutteova veta?

Heslá:

Tutte

Odpoveď:

Ak sa priezvisko matematika menom William Thomas Tutte vyslovuje [tat], tvorí sa od neho privlastňovacie prídavné meno s vynechaním takzvaného nemého e (ktoré sa nevyslovuje a ani inak sa nezúčastňuje na výslovnosti) v podobe Tuttov a vyslovuje sa [tatov]. Z výslovnosti sa vychádza aj pri skloňovaní mena William Thomas Tutte a všetky tri časti sa skloňujú podľa vzoru chlap, napríklad podľa Williama Thomasa Tutta, o Williamovi Thomasovi Tuttovi. Teoréma sformulovaná matematikom Tuttom sa správne nazýva Tuttova veta a vyslovuje sa [tatova veta].


Otázka z 18. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Tutte