Otázka:

Je správne používať na informačných tabuliach slovné spojenie "Banský náučný chodník" alebo "Banícky náučný chodník"?

Heslá:

banský náučný chodník

Odpoveď:

Prídavné meno banský súvisí s podstatným menom baňa (banský priemysel, banský inžinier, banský plyn, banský úrad, banský archív, banský skanzen) a prídavné meno banícky súvisí s pomenovaním osoby baník, ale aj s pomenovaním jeho remesla a odvetvia hospodárstva baníctvo (banícka osada, banícke remeslo, banícky učeň, banícka uniforma). V niektorých prípadoch fungujú prídavné mená banský banícky ako synonymá, napr. v spojeniach banská/banícka škola, banské/banícke múzeum, banské/banícke mesto. V súvislosti s náučným chodníkom, ktorý približuje históriu banskej či baníckej práce, možno takisto nazvať banský náučný chodník banícky náučný chodník. Prikláňame sa skôr k názvu Banícky náučný chodník (na ktorom sa návštevníci dozvedia viac o histórii baníctva a o práci baníkov).


Otázka z 18. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu banský náučný chodník