Otázka:

Ako sa nazýva predmet, ktorý slúži na doplnenie a zvýraznenie vodorovných dopravných značiek?

Heslá:

retroreflexné dopravné gombíky

Odpoveď:

Podľa opisu zbierkového predmetu vo Vašom e-maile by mohlo ísť o zariadenie slúžiace na doplnenie a zvýraznenie vodorovných dopravných značiek, ktoré sa v § 7 ods. 3 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uvádza v súčasnosti pod názvom retroreflexné dopravné gombíky.


Otázka z 08. 07. 2009 bola zodpovedaná dňa 13. 07. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu retroreflexné dopravné gombíky