Otázka:

Je správne po slovensky pletienka, alebo pletenka? Je správny výraz lúpačka, ak ide o pekárenský výrobok? V.L.

Heslá:

lupáčik, pletenka

Odpoveď:

Slovo lúpačka označuje stroj na lúpanie niektorých plodín, pečivo z mastného cesta sa nazýva lupáčik (Krátky slovník slovenského jazyka, 2003). Druh koláča alebo pečiva pleteného z kysnutého cesta sa nazýva pletenicapletenka (Slovník slovenského jazyka 3. zv., 1963). Obe spomínané príručky nájdete na webovej stránke nášho ústavu http://slovniky.korpus.sk.


Otázka z 18. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu lupáčik