Otázka:

Aké je sloveso k činnosti, pri ktorej pokrývame nejaký predmet vrstvou kovu? Je v poriadku výraz pokovaný? V slovách pokovovaný a pokovaný sa píše jedno alebo dve n?

Heslá:

pokovovať, pokovaný, pokovovaný

Odpoveď:

Vo význame „pokryť, pokrývať vrstvou kovu“ máme v slovenčine obojvidové sloveso pokovovať. Z neho utvorené príčastie má podobu pokovovaný, napr. pokovované vlákno. Ako správne uvádzate, tvar pokovaný súvisí s kovaním, pretože ide o príčastie zo slovesa pokovať vo význame „kovaním trocha naostriť“, napr. pokovať kosu. V slovách pokovovaný aj pokovaný sa píše iba jedno n.


Otázka z 11. 10. 2009 bola zodpovedaná dňa 12. 10. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pokovovať