Otázka:

Aký tvar genitívu má archaický názov Bratislavy – Prešporok?

Heslá:

Prešporok

Odpoveď:

Skloňovanie názvu Prešporok sa neuvádza v žiadnej príručke. V praxi sa v genitíve používajú tvary Prešporka aj Prešporku, avšak podľa Slovenského národného korpusu výrazne prevažuje tvar Prešporka (892 výskytov oproti 80 výskytom tvaru do/od Prešporku). Odporúčame prikloniť sa k tvaru Prešporka, ktorý sa uvádza aj v tituloch viacerých kníh: Z Prešporka do Bratislavy, Malebné zákutia a dvory starého Prešporka, Tajuplné povesti zo starého Prešporka, Z kuchyne starého Prešporka.


Otázka z 17. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Prešporok