Otázka:

Ako sa skloňuje podstatné meno skype?

Heslá:

skype, skajp

Odpoveď:

 

 

Zdomácnená podoba slova skype je skajp a skloňuje sa podľa vzoru dub, ale v genitíve má variantnú príponu -u: do skajpu.

 


Otázka z 17. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu skype