Otázka:

Je vhodné v hovorovom štýle použiť slovné spojenie tým pádom, napríklad vo vete Máme dosť známok, tým pádom nemusíme písať písomku?

Heslá:

tým pádom

Odpoveď:

Namiesto výrazu tým pádom (z čes. tím pádem) v slovenčine v dôsledkovom význame používame výrazy tým činom, týmto činom, a tým, a tak. V prípade uvedenej vety možno dôsledok vyjadriť aj dôsledkovou spojkou a preto: Máme dosť známok, a tým činom/a tak/a preto nemusíme písať písomku. V hovorovom štýle sa používajú štylisticky príznakové, pritom však spisovné slová, medzi ktoré výraz tým pádom nepatrí.


Otázka z 17. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tým pádom