Otázka:

Aké je prídavné meno od slova "gender"? Je to "genderový" alebo "gendrový"?

Heslá:

gender

Odpoveď:

Od slova gender odporúčame používať prídavné meno genderový, ktoré zachytáva aj Veľký slovník cudzích slov (2008). V textoch Slovenského národného korpusu je výrazná prevaha tejto podoby nad podobou gendrový.


Otázka z 16. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu gender