Otázka:

Je správny výraz "podbrušie", alebo "podbruško"? Je bolesť v podbrušku, alebo v podbruší?

Heslá:

podbrušie

Odpoveď:

Správny výraz je podbrušie, v slovníkoch je uvedený s významom "dolná časť brucha" (pozri

http://slovniky.korpus.sk), správne slovné spojenie je bolesť v podbruší.


Otázka z 14. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 17. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu podbrušie