Otázka:

Prídavné meno štuková (napr. omietka) je odvodené od slova štuk alebo štuka?

Heslá:

štukový

Odpoveď:

 

 Prídavné meno štukový, napr. štuková malta, štuková výzdoba, štuková omietka a pod. je odvodené od podstatného mena štuka, ktoré sa skloňuje podľa vzoru žena. Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na stránke nášho ústavu http://slovnik.juls.savba.sk, kde je uvedené aj slovo štuka s vysvetlením významu a s príkladmi jeho použitia.

 

 

 


Otázka z 14. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 17. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu štukový