Otázka:

Aký je správny názov pre malú ploskú fľašku na alkohol?

Heslá:

ťapka, ploskačka

Odpoveď:

Vo význame „malá ploská fľaška na alkohol“ možno použiť pomenovanie ťapka, ktoré sa uvádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka (v elektronickej podobe je dostupný na www.slovnik.juls.savba.sk), alebo aj slovo ploskačka, ktoré je v tomto význame ustálené a frekventované a vyhovuje aj pravidlám tvorenia slov v slovenčine.


Otázka z 02. 02. 2009 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ťapka