Otázka:

Je správne používať slovo "popredajný"?

Heslá:

popredajný

Odpoveď:

Prídavné meno popredajný je utvorené pomocou predpony po-, ktorá má význam „ktorý sa stal po tom, čo vyjadruje slovný základ“, čiže popredajný znamená „ktorý je/sa stal po predaji“, napr. popredajný servis, popredajné služby, popredajné aktivity, popredajná starostlivosť, popredajné poradenstvo, popredajná činnosť. Prídavné meno popredajný vzniklo    analogicky ako prídavné mená ponovembrový, pofebruárový, povojnový, posmrtný, pofestivalový, poopaľovací atď.

 


Otázka z 14. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 24. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu popredajný