Otázka:

Často sa hovorí: mám ťa strašne rád, strašne sa teším a pod. Podľa mňa sa v takýchto súvislostiach majú používať iné slová. Mám pravdu?

Heslá:

strašne rád

Odpoveď:

  Slovo strašný sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) uvádza s dvojakým významom: 1. vzbudzujúci strach, hrozný, desný; 2. hovorovo expresívne veľký, ohromný, náramný, hrozný. Rovnaké významy platia aj pre príslovku strašne. Táto príslovka by sa preto mala používať najmä v slovných spojeniach s negatívnym nádychom: strašne sa báť, strašne ochorieť, strašne zlé počasie a pod. V spojeniach, ktoré vyjadrujú kladný, prípadne aj obdivný postoj, pôsobí príslovka strašne veľmi príznakovo. Používa sa najmä na expresívne zveličenie v neoficiálnom (hovorovom) jazykovom prejave. V oficiálnom prejave  ju odporúčame nahrádzať štylisticky neutrálnymi spojeniami ako veľmi rád,  mimoriadne dobre, nadmieru spokojný, nevýslovne ľúbiť a pod. Spojenia typu strašne rád nás v jazykovom prejave nevyrušujú preto, že by nezodpovedali spisovnej slovenčine, ale preto, že sa často používajú zbytočne a nevhodne.


Otázka z 14. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu strašne rád