Otázka:

Sú samohlásky ia v slove fialový označované ako dvojhláska alebo ide o samostatné samohlásky?

Heslá:

iá, fialový

Odpoveď:

Spojenie samohlások ia v prídavnom mene fialový nie je dvojhláska a podľa Pravidiel slovenskej výslovnosti sa vyslovuje splývavo, s plynulým prechodom od prvej samohlásky k druhej [fi˛aloví]. Samohlásková skupina ia sa v tomto slove nevyslovuje ani ako dvojhláska [fǐaloví], ako napr. v slove diaľka [ďǐaľka], ani s vložením spoluhlásky j [fijaloví].


Otázka z 25. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 26. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu