Otázka:

Aký je význam slova "vyprážaný"? Znamená obaľovaný a tak upravovaný na oleji alebo tuku? Ak nie sú mäso, zelenina, syr obaľované, tak sú opekané?

Heslá:

vyprážaný

Odpoveď:

Krátky slovník slovenského jazyka (2003) definuje prídavné meno vyprážaný ako „upravený pražením“ a sloveso pražiť ako „opekať na rozpálenom tuku, škvariť“ (porov. cit. slovník, ktorý je sprístupnený na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk). Z výkladu vyplýva, že prídavným menom vyprážaný sa označuje potravina, ktorá sa pripravuje opekaním na tuku, pričom nemusí byť obaľovaná.

 


Otázka z 13. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vyprážaný