Otázka:

Dobrý deň, v akých významoch sa používa slovo pindať?

Heslá:

pindať, drístať, kecať

Odpoveď:

Sloveso pindať pochádza z češtiny a používa sa v rozličných významoch, napr. „1. tárať, trepať, hovoriť dve na tri; 2. odvrávať, papuľovať; 3. nesúhlasiť, kritizovať; 4. vyčítať niekomu niečo; 5. poúčať, napomínať, dohovárať“. Vo všetkých významoch možno slovo pindať hodnotiť ako slangové expresívne (hrubé), teda nespisovné slovo, podobne ako napr. slovesá drístať alebo kecať. Slangové ani hrubé slová sa v oficiálnom styku nepoužívajú.


Otázka z 13. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 14. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pindať