Otázka:

Ako sa nazývajú jednotlivé funkčné štýly a aký štýl sa používa v prostriedkoch masovej komunikácie?

Heslá:

funkčné štýly

Odpoveď:

V novšej odbornej literatúre sa uvádza väčšinou 6 funkčných štýlov, a to náučný, publicistický, administratívny, rečnícky, umelecký a hovorový. (V niektorých príručkách sa namiesto publicistického štýlu uvádzajú tri samostatné funkčné štýly – žurnalistický, rečnícky a esejistický, v masovokomunikačných prostriedkoch sa používajú všetky tri.) Jazykový prejav v masovokomunikačných prostriedkoch v rámci publicistických a spravodajských žánrov sa zaraďuje do publicistického štýlu.


Otázka z 12. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu funkčné štýly