Otázka:

Je slovo snáď spisovné?

Heslá:

snáď

Odpoveď:

Častica snáď sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (aj na www.slovnik.juls.savba.sk) kvalifikuje ako menej vhodný (no nie nespisovný) výraz.


Otázka z 20. 07. 2009 bola zodpovedaná dňa 21. 07. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu snáď