Otázka:

Ako sa skloňuje pomenovanie Pikao?

Heslá:

Pikao, kakao

Odpoveď:

Pomenovanie Pikao sa skloňuje ako slovo kakao a v genitíve množného čísla má tvar Pikaí (ako kakaí).


Otázka z 04. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 04. 05. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Pikao