Otázka:

Ako sa volá samec ťavy?

Heslá:

samec ťavy

Odpoveď:

Ťava patrí k zvieratám, pre ktoré slovenčina nemá tradičnú dvojicu jednoslovných výrazov, ako je napr. kôň – kobyla, cap – koza, kohút – sliepka a pod., čo zrejme súvisí s tým, že ťavy sa u nás nikdy nechovali. Možné je len pomenovanie samec ťavy alebo ťaví samec.


Otázka z 12. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 17. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu samec ťavy