Otázka:

V médiách sa rôzne vyslovuje názov obce Demandice. Aká má byť správna výslovnosť?

Heslá:

Demandice

Odpoveď:

Výslovnosť slabík de, te, ne, le, di, ti, ni, li  je v názvoch slovenských obcí v zásade mäkká (jednou z výnimiek je mesto Martin, kde sa uplatňuje tvrdá výslovnosť ako pri rodnom mene Martin, lebo ide o meno cudzieho pôvodu). Názov obce Demandice sa teda vyslovuje mäkko, [ďemanďice].


Otázka z 11. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 17. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Demandice