Otázka:

Zaujíma ma začiatočné písmeno v slove japonských v tejto vete: Na Blízkom východe začali siať pšenicu, jačmeň, proso a ďalšie obilniny, ale v Indočíne a na japonských (Japonských?) ostrovoch sa viac darilo ryži. Ktorý zápis je správny?

Heslá:

Japonské ostrovy

Odpoveď:

Čisto z jazykového hľadiska, ak neberieme do úvahy žiadne mimojazykové okolnosti, sú možné oba zápisy, s veľkým aj s malým písmenom. Výraz Japonské ostrovy  je uvedený v publikácii Slovenské vžité názvy geografických objektov ležiacich mimo územia Slovenskej republiky, preto sa považuje za vlastné meno a na začiatku dvojslovného názvu je veľké písmeno. Možné je však aj slovné spojenie japonské ostrovy, ak máme na mysli niektoré ostrovy patriace k Japonsku vo všeobecnosti, neuvádzame ho ako úradný geografický názov.

Vo vete, ktorú uvádzate, by sme sa však prikláňali k veľkému začiatočnému písmenu, keďže sa v nej spomínajú aj iné geografické názvy.


Otázka z 11. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 17. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Japonské ostrovy