Otázka:

Ako sa tvoria prídavné mená od názvov Texas, Phoenix alebo Los Angeles? Akú podobu má názov amerického mesta Philadelphia v slovenčine?

Heslá:

Philadelphia – Filadelfia – filadelfský, Leles – leleský, Texas – texaský, Los Angeles – losangeleský, Dallas – dallaský, Saint Louis – saintlouiský, Phoenix – phoenixský, Sydney – sydneyský, Guernsey – guernseyský, New Jersey – newjerseyský

Odpoveď:

 Pri tvorení prídavných mien z geografických názvov končiacich sa na spoluhlásku -s sa k základu pridáva prípona -ký, napr. Leles – leleský, Texas – texaský, Los Angeles – losangeleský, Dallas – dallaský, Saint Louis – saintlouiský. Prídavné mená utvorené z názvov končiacich sa na spoluhlásku x priberajú príponu -ský, napr. Phoenix – phoenixský. Pri tvorení prídavných mien od cudzích zemepisných názvov zakončených v písme na -ey [vysl. i] sa k celému (nesklonnému) názvu pridáva prípona -ský, pričom pred ňou vyslovujeme spoluhlásku [j], v písme y, napr Sydney [sidni] – sydneyský [sidnijskí], Guernsey [gernsi] – guernseyský [gernsijskí], New Jersey [ňudžerzi] – newjerseyský [ňudžerzijskí].  Názov amerického mesta Philadelphia má v slovenčine vžitú podobu Filadelfia a prídavné meno má podobu filadelfský (porov. lexikografické príručky na www.slovnik.juls.savba.sk).

 


Otázka z 05. 09. 2009 bola zodpovedaná dňa 09. 09. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Philadelphia – Filadelfia – filadelfský