Otázka:

Ktoré slovo je správne: samoplatci, alebo samoplatcovia?

Heslá:

samoplatcovia

Odpoveď:

Správny tvar nominatívu plurálu je samoplatcovia. Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke nášho ústavu http://slovniky.korpus.sk.


Otázka z 10. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 10. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu samoplatcovia