Otázka:

Je slovo personalizácia správne aj napriek tomu, že sa neuvádza v slovenských slovníkoch? Môže byť toto slovo použité vo význame "priradenie údajov o osobe elektronickej karte, resp. priradenie karty konkrétnej osobe"? Zdá sa mi totiž, že slovo personifikácia v tomto význame nie je vhodné.

Heslá:

personalizácia, personalizovať, personifikácia

Odpoveď:

       Slovo personalizácia sa síce v slovenských výkladových slovníkoch neuvádza, nájdeme ho však v poslednom vydaní Veľkého slovníka cudzích slov ako polygrafický termín.                 

     V počítačovej terminológii funguje sloveso personalizovať vo význame „označovať program menom firmy“ (Anglicko-slovenský slovník výpočtovej techniky). Podľa dokladov z internetu je slovo personalizácia veľmi frekventované, používa sa v rozličných významoch a oblastiach (pedagogika, psychológia, internetová komunikácia) a často aj vo význame, ktorý uvádzate vo svojom e-maile, teda  „priradenie údajov o osobe elektronickej karte; priradenie karty konkrétnej osobe“. Používanie slova personalizácia v naznačenom význame je z jazykového hľadiska správne a významovo jasné. Súhlasíme s Vaším názorom, že používanie literárneho termínu personifikácia by v tejto súvislosti nebolo vhodné aj so zreteľom na jeho ustálenosť.


Otázka z 15. 04. 2009 bola zodpovedaná dňa 20. 04. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu personalizácia