Otázka:

Ktorý zápis je správny: nízkoemisný, nízko emisný, nízko-emisný?

Heslá:

nízkoemisný

Odpoveď:

Správny zápis uvedeného slova je nízkoemisný.


Otázka z 09. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 10. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nízkoemisný