Otázka:

Je slovo "mäsiareň" súčasťou spisovného jazyka, alebo je toto slovo zastarané, pripadne nárečové?

Heslá:

mäsiareň

Odpoveď:

Súčasťou spisovnej slovenčiny sú aj zastarané, hovorové či archaické výrazy. Slovo mäsiareň bolo lexikograficky spracované v 2. zväzku Slovníka slovenského jazyka (1960), kde bolo kvalifikované ako zriedkavé (pozri elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke nášho ústavu http://slovniky.korpus.sk, heslo mäsiareň). Nachádza sa aj v Synonymickom slovníku slovenčiny (2004).


Otázka z 08. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 10. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mäsiareň