Otázka:

V poradni píšete, že lomka sa píše s medzerami len na oddelenie veršov v súvislom texte. Ale čo v prípadoch, keď sa oddeľuje lomkou: poistka k poistnej zmluve číslo: XXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX alebo sa uvádza koniec poistenia DD.MM.RRRR/DD.MM.RRRR?

Heslá:

lomka v číselných údajoch

Odpoveď:

V Pravidlách slovenského pravopisu sa spracúva téma písania lomky v súvislosti s pravopisnou stránkou textov (väčšinou vo vetnom kontexte). Zásady písania lomky v rozličných kódoch, poradových číslach a dátumoch sa špeciálne neupravujú ani v slovenskej technickej norme STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností a v kapitole Lomka sa uvádzajú iba situácie, ktoré ste si mohli preštudovať aj v Pravidlách slovenského pravopisu alebo na stránke poradne SME. V kapitole Telefónne a faxové čísla sa však uvádzajú príklady písania telefónnych čísel so smerovacími číslami v tvare 00421/7/12 34 56 78, čiže aj tu sa píše lomka bez medzier. Podobne aj v kapitole Čísla bankových účtovsa uvádza číslo účtu v tvare 123456-012/0200 a v kapitole Číselné zostavysa uvádzajú príklady písania čísla faktúry v tvare 1009/99. S lomkou bez medzier sa píšu aj odvolávacie údaje, ako napríklad číslo listu 484/2000/152.

            Na základe uvedeného Vám odporúčame písať lomku bez medzier vo všetkých prípadoch okrem oddeľovania veršov v súvislom texte.


Otázka z 07. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu lomka v číselných údajoch