Otázka:

Aká je domácka podoba mena Lukáš? Luky alebo Luki?

Heslá:

Luki

Odpoveď:

 

Domácke podoby mužských mien v slovenčine sa tvoria najčastejšie príponou -o, ako Jano, Jožo, Fero, Zolo, alebo príponami -iš (Ferdiš, Gábriš), -áš (Ondráš), -oš (Maroš, Miloš), -uš (Aduš), -ušo (Peťušo), -ino (Palino, Jožino, Ferino, Zolino). Zo spisovnej normy slovenčiny sa vymykajú niektoré cudzie podoby mužských domáckych mien s príponou -i, čo je dôvod, prečo tieto podoby robia pri písaní používateľom slovenského jazyka problémy (váhajú, či písať na konci -i alebo -y). V slovenských textoch sa všetky mužské domácke mená typu Ďuri, Lajči, Karči, Rudi, Laci, Pali, Feri, Zoli, Miki či Luki píšu s mäkkým i. Iný prípad sú anglické mužské mená ako Johny, Freddy či Andy, pri ktorých sa zachováva pôvodný pravopis.

            Mužské mená a priezviská zakončené na -i sa skloňujú podľa vzoru kuli. Meno Luki sa skloňuje takto: (bez) Lukiho – (dám) Lukimu – (vidím) Lukiho – (o) Lukim – (s) Lukim.


Otázka z 07. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Luki