Otázka:

Aké je správne oslovenie ženy, ktorá má vojenskú (služobnú) hodnosť poručíka, kapitána, majora a podobne?

Heslá:

kapitánka

Odpoveď:

 

 

Názvy povolaní a funkcií, ktoré zastáva žena, sa v slovenčine prechyľujú. To znamená, že žena v riadiacej funkcii sa nazýva riaditeľka, žena zastávajúca funkciu primátora je primátorka, žena vo funkcii konateľa nejakej spoločnosti je konateľka, absolventka psychológie je psychologička a pod. Aj názvy vojenských hodností, ak ich zastáva žena, uvádzajú sa v ženskom rode: poručíčka, kapitánka, majorka. Tieto prechýlené podoby sa uvádzajú pri heslách poručík, kapitán a major v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) i v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) - porov. na webovej stránke slovnik.juls.savba.sk.

 


Otázka z 07. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 10. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kapitánka