Otázka:

Sú slová pedál a kára spisovné? Môžem ich použiť vo výraze káry na pedálovanie?

Heslá:

pedál, kára, káry na pedálovanie, pedálové káry, šliapacie káry

Odpoveď:

 

Slová pedál kára sú spisovné, uvádzajú sa aj v základných kodifikačných príručkách (Pravidlá slovenského pravopisu a Krátky slovník slovenského jazyka), ktoré sú v elektronickej podobe dostupné na www.slovnik.juls.savba.sk. Pomenovanie káry na pedálovanie možno nahradiť vhodnejšími spojeniami pedálové káry alebo šliapacie káry.


Otázka z 11. 06. 2009 bola zodpovedaná dňa 12. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu pedál