Otázka:

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy - píše sa v slove "hlavného" malé "h" alebo veľké "H"? A píše sa Bratislavy alebo Bratislava v tomto spojení?

Heslá:

primátor

Odpoveď:

V spojení hlavné mesto SR Bratislava sa prídavné meno píše s malým začiatočným písmenom. V názve funkcie primátor hlavného mesta SR Bratislavy sa podobne ako v názve úradu Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy používa názov mestav genitíve jednotného čísla – Bratislavy.

 


Otázka z 06. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 10. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu primátor