Otázka:

Dobrý deň, ako priradím gramatický rod skratke PC vo vete?

Heslá:

PC, počítač, apple

Odpoveď:

Ak potrebujeme vo vetnej súvislosti priradiť gramatický rod skratke PC [výsl. pé cé] aj [výsl. pí sí], možno vychádzať z rodu určujúceho podstatného mena počítač a priradiť skratke mužský rod – Prečo by váš PC mal byť Apple?, alebo podľa výslovnosti (na samohlásku é alebo í) stredný rod – Prečo by vaše PC malo byť Apple?

 


Otázka z 01. 02. 2009 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu PC